Ai o idee de afaceri? Ai nevoie de bani pentru dezvoltare?

Noi avem soluțiile financiare

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) reprezintă o modalitate de implementare ce permite partenerilor locali să elaboreze strategia de dezvoltare locală, în baza analizei nevoilor și priorităților specifice teritoriului.

Măsuri active:

Planificare

Implementare

Monitorizare

Rezultate

Având în vedere faptul că spațiul rural din România se confruntă cu o serie de probleme specifice iar discrepanțele dintre zonele urbane și cele rurale sunt foarte mari în toate domeniile (economie, sănătate, învățământ, cultură, etc) abordarea de jos în sus, tip LEADER, este oportună și necesară pentru identificarea nevoilor locale specifice fiecărei zone și rezolvarea lor cu ajutorul potențialului existent în acea zonă.

Parteneriatul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord format în urma semnării acordului de parteneriat dorește elaborarea și implementarea unei strategii de dezvoltare locală pentru teritoriul din județul Giurgiu acoperit de comunele: Clejani, Bucșani, Crevedia Mare, Grădinari și Buturugeni.

Teritoriul vizat de această strategie este situat în partea de SE a României, în mijlocul județului Giurgiu, având o suprafață de 313,95 km2 și o populație de 20593 locuitori.

Prin măsura 1 din SDL “Formare profesională în domeniul agricol” se urmăreşte pregătirea profesională a beneficiarilor GAL care aplică pe Măsura 2 din SDL,fermierilor din teritoriul GALastfel încât acesţia să capete sau să aprofundeze cunoştinţele necesare  în domeniul agricol.

GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord răspunde nevoilor de dezvoltare locală din teritoriu prin faptul că se înfiinţează/modernizează un număr de ferme  mici ce aduc valoare adaugată în zonă, creează locuri de muncă şi diminuează migraţia forţei de 

Dezvoltarea de noi produse, practici, procese și tehnologii în sectorul legumicol; Acordă sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare din sectorul legumicol în vederea promovării produselor pe piețele locale …

Prevenirea excluderii sociale a copiilor și familiilor cu risc crescut de izolare socială sau aflate în incapacitate de a oferi condiții minimale de subzistență, creștere și educație; Sprijinirea și reintegrarea persoanelor defavorizate/ categorii marginalizate cu risc de excluziune social …

Prin introducerea acestei măsuri în SDL se dorește crearea, îmbunătățirea și / sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, vizând satisfacerea unor nevoi ale comunității locale, dezvoltarea socio-economică a teritoriului, precum și crearea unor noi locuri de muncă…

Din analiza teritoriului a relevat o slabă dezvoltare a mediului de afaceri, determinată de numărul redus al întreprinderilor existente. O alta amenințare identificată în analiza SWOT și în animarea teritoriului în vederea lansării apelurilor de selecție, a fost capacitate scăzută de a asigura cofinanțarea proiectelor de către potențialii beneficiari, în special pentru acei beneficiari care vor să lanseze un start-up și nu dispun de resurse financiare.

În urma implementării strategiei de dezvoltare locală se urmărește a fi atinse următoarele obiective:

  • Încurajarea inovării, a cooperării și a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale 
  • Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite
  • Încurajarea învățării pe tot parcursul vieții și a formării profesionale în sectoarele agricol și forestier
  • Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale
  • Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă
  • Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale
10000
Locuitori
Comune
sate
Km pătrați

Comunele care fac parte din ADR Giurgiu Nord

Clejani

Clejani este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Clejani (reședința), Neajlovu, Podu Doamnei și Sterea. Comuna se află în vestul județului,

mai multe informații »

Grădinari

Grădinari (în trecut, Grădinari-Fălcoianca) este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Grădinari (reședința), Tântava și Zorile. Comuna se află în nord-estul

mai multe informații »

Crevedia Mare

Crevedia Mare (în trecut, și Crevedia Șuțului) este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Crevedia Mare (reședința), Crevedia Mică, Dealu, Găiseanca,

mai multe informații »

Buturugeni

Buturugeni (în trecut, Prisiceni-Buturugeni și Buturugeni-Prisiceni) este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Buturugeni (reședința), Pădureni, Podu Ilfovățului și Poșta. Comuna

mai multe informații »

Bucșani

Bucșani este o comună în județul Giurgiu, Muntenia, România, formată din satele Anghelești, Bucșani (reședința), Goleasca, Obedeni, Podișor, Uiești și Vadu Lat. Comuna se află

mai multe informații »