You are currently viewing Achiziție autovehicul multifuncțional cu accesorii de către comuna Buturugeni, județul Giurgiu

Denumirea proiectului

  • Achiziție autovehicul multifuncțional cu accesorii de către comuna Buturugeni, județul Giurgiu

Descrierea proiectului

  • Achiziție autovehicul multifuncțional cu accesorii de către comuna Buturugeni, județul Giurgiu

Obiective

  • îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația comunei Buturugeni, județul Giurgiu
  • îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază pentru populația comunei Buturugeni, județul Giurgiu
  • creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite
  • îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din zonă

Rezultate

  • Achiziție autovehicul multifuncțional cu accesorii de către comuna Buturugeni, județul Giurgiu

Lecții învățate/ recomandări

  • accesarea prin GAL a programelor cu finanțare europeană
  • posibilitatea finanțării prin axa LEADER
  • folosirea fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltarea comunității

Lasă un răspuns