You are currently viewing Achiziție tractor cu accesorii de către comuna Crevedia Mare, județul Giurgiu

Denumirea proiectului

  • ACHIZIȚIE TRACTOR CU ACCESORII DE CĂTRE COMUNA CREVEDIA MARE, JUDEȚUL GIURGIU

Descrierea proiectului

  • ACHIZIȚIE TRACTOR CU ACCESORII DE CĂTRE COMUNA CREVEDIA MARE, JUDEȚUL GIURGIU

Obiective

  • îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația comunei Crevedia Mare județul Giurgiu
  • îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază pentru populația comunei Crevedia Mare , județul Giurgiu
  • creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite
  • îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din zonă

Rezultate

  • ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR CU ACCESORII DE CĂTRE COMUNA BUCȘANI, JUDEȚUL GIURGIU

Lecții învățate/ recomandări

  • accesarea prin GAL a programelor cu finanțare europeană
  • posibilitatea finanțării prin axa LEADER
  • folosirea fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltarea comunității