You are currently viewing Achiziție utiliaj pentru întreținerea domeniului public de către comuna Grădinari, județul Giurgiu

Denumirea proiectului

  • ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC DE CĂTRE COMUNA GRĂDINARI, JUDEȚUL GIURGIU

Descrierea proiectului

  • ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC DE CĂTRE COMUNA GRĂDINARI, JUDEȚUL GIURGIU

Obiective

  • îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația comunei Grădinari, județul Giurgiu
  • îmbunătățirea infrastructurii fizice de bază pentru populația comunei Grădinari, județul Giurgiu
  • creșterea numărului de locuitori din teritoriul GAL care beneficiază de servicii îmbunătățite
  • îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din zonă

Rezultate

  • ACHIZIȚIE UTILAJ PENTRU ÎNTREȚINEREA DOMENIULUI PUBLIC DE CĂTRE COMUNA GRĂDINARI, JUDEȚUL GIURGIU – autoșasiu IVECO eurocargo tip ML150 cu benă basculabilă

Lecții învățate/ recomandări

  • accesarea prin GAL a programelor cu finanțare europeană
  • posibilitatea finanțării prin axa LEADER
  • folosirea fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltarea comunității