data publicarii: 13 septembrie 2019

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ

M 5/6B Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: nr.2/2019

M5/6B: 20.09.2019 – 21.10.2019      

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord anunță lansarea, în perioada 20.09.2019 – 21.10.2019, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M5/6B „Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale”

Data lansării apelului de selecție: 20.09.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 21.10.2019, ora 13.00     

 Beneficiari eligibili:

  • autorități publice locale și asociațiile acestora;
  • unități de cult conform legislației naționale în vigoare;
  • ONG-uri.

 Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale (comune): comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari din județul Giurgiu.

 Fondurile disponibile pentru Măsura 5/6B: 59.490,49 Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 5/6B: 59.490,49 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

– 59.490,49 Euro.

Suma totală alocată măsurii M 5/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 559.010,88  Euro.

Data limită de depunere a proiectelor:  21.10.2019, ora 13.00  

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU,  Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M5/6B și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.asociatiagiurgiunord.ro

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected]

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M5/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

 Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Președinte,

MARIN ELENA

data publicarii: 02 iulie 2019

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ

M 4/6B Investiții în infrastructura socială

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: nr.1/2019

M4/6B: 10.07.2019 – 10.08.2019      

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord anunță lansarea, în perioada 10.07.2019 – 10.08.2019, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M4/6B „Investiții în infrastructura socială”

Data lansării apelului de selecție: 10.072019

Data limită de depunere a proiectelor: 10.08.2019, ora 13.00     

Beneficiari eligibili:

  • Comunele din teritoriul GAL şi asociaţiile acestora;
  • Instituţii publice cu atribuţii în domeniul social;
  • Unitati de cult conform legislaţiei în vigoare;
  • ONG-uri;
  • Grupuri de Acţiune Locală (GAL) în cazul în care nici un alt beneficiar nu prezintă interes (se aplică măsuri de evitare a conflictelor de interese);

Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord are obligația de a aplica în calitate de solicitant/ partener în cadrul proiectului în prima sesiune pe care o va deschide în anul 2019. În vederea evitării conflictului de interese, GAL va externaliza evaluarea proiectelor depuse în cadrul apelului în care GAL aplică ca solicitant sau partener.

  • Furnizori de servicii sociale

Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale (comune): comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari din județul Giurgiu.

Fondurile disponibile pentru Măsura 4/6B: 111.776,23 Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 4/6B: 111.776,23 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:  – 111.776,23 Euro.

Suma totală alocată măsurii M 4/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 111.776,23 Euro. 

Data limită de depunere a proiectelor:  10.08.2019, ora 13.00   

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU,  Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M4/6B și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.asociatiagiurgiunord.ro

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected]

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M4/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Președinte,

MARIN ELENA

Anunt prelungire 27.09.2019


Data publicării 27 septembrie 2019

Anunt prelungire 09.09.2019


Data publicării 09 septembrie 2019

Anunt prelungire 07.08.2019


Data publicării 07 august 2019