~ anunț privind lansarea și depunerea proiectelor~

Începând cu data de 30.10.2020 este lansat Apelul de selecție nr. 1/2020 pentru următoarele măsuri din SDL:

Tipul măsurii:

Această măsură este activă
în perioada 30 octombrie - 07 mai 2021, ora 13:00

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ
Măsura 2/2A  “ Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020 M2/2A: 30.10.2020– 30.11.2020
Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, anunță lansarea, în perioada 30.10.2020 – 30.11.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 2/2A „Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL”
 • Data lansării apelului de selecție: 30.10.2020
 • Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2020, ora 13.00
Beneficiari eligibili:
 • Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din județul Giurgiu: comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari.
 • Fondurile disponibile pentru Măsura 2/2A: 150.000,00 Euro.
 • Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 2/2A: 150.000,00 Euro.
 • Suma nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000,00 Euro.
 • Suma totală alocată Măsurii 2/2A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 210.000,00 Euro.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU,  Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00. Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M2/2A și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.asociatiagiurgiunord.ro Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected] Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M2/2A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.  Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord Președinte, CRĂCIUN ELENA

Tipul măsurii:

Această măsură este activă
în perioada 30 octombrie - 16 aprilie 2021, ora 13:00

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ
Măsura 6/6A  “Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020 M6/6A: 30.10.2020 – 30.11.2020
Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, anunță lansarea, în perioada 30.10.2020 – 30.11.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 6/6A „Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”
 • Data lansării apelului de selecție: 30.10.2020
 • Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2020, ora 13.00
Beneficiari eligibili:
 • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)
Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din județul Giurgiu: comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari
 • Fondurile disponibile pentru Măsura 6/6A: 150.000,00 Euro.
 • Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 6/6A: 150.000,00 Euro.
 • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 Euro;
 • Suma totală alocată măsurii M 6/6A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 150.000,00 Euro.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU,  Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00. Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M6/6A și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.asociatiagiurgiunord.ro Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected] Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6/6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL. Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord Președinte, CRĂCIUN ELENA