Apel de selecție

15 martie - 15 mai 2019

IMPORTANT: data limită pentru depunerea proiectelor a fost prelungită până în 15 mai 2019, ora 13:00

Până la finalizarea apelului mai sunt:
Zile
Ore

Măsuri active:

IMPORTANT: ANUNT PRELUNGIRE SESIUNE

ANUNȚ

PRIVIND PRELUNGIREA

APELULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA:

M 5/6B Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: nr.1/2019

M5/6B: 15.03.2019 – 16.04.2019, prelungită până în 15.05.2019 

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord anunță prelungirea, în data de 11.04.2019, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M5/6B „Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale”

 Data lansării apelului de selecție: 15.03.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 15.05.2019, ora 13.00

 Beneficiari eligibili:

  • autorități publice locale și asociațiile acestora;
  • unități de cult conform legislației naționale în vigoare;
  • ONG-uri.

Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale (comune): comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari din județul Giurgiu.

Fondurile disponibile pentru Măsura 5/6B: 559.010,88 Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 5/6B: 559.010,88 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

– 100.000,00 Euro.

Suma totală alocată măsurii M 5/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 559.010,88  Euro.

Data limită de depunere a proiectelor:  15.05.2019, ora 13.00

Precizăm ca toate celelalte prevederi ale Apelului de selecție rămân neschimbate.

 Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU,  Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M5/6B și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.asociatiagiurgiunord.ro

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected]

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M5/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

 

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Președinte,

                                             MARIN ELENA

IMPORTANT: ANUNT PRELUNGIRE SESIUNE

ANUNȚ

PRIVIND PRELUNGIREA

APELULUI DE DEPUNERE A PROIECTELOR PENTRU MĂSURA:

Măsura 6/6A “Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2019
M6/6A: 15.03.2019 – 16.04.2019, prelungită până în 15.05.2019 

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, anunță prelungirea, în data de 11.04.2019, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 6/6A „Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”

Data lansării apelului de selecție: 15.03.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 15.05.2019, ora 13.00

Beneficiari eligibili:

  • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din județul Giurgiu: comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari.

Fondurile disponibile pentru Măsura 6/6A: 200.000,00 Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 6/6A: 200.000,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 euro;

Suma totală alocată măsurii M 6/6A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 200.000,00 Euro.

Precizăm ca toate celelalte prevederi ale apelului de selecție rămân neschimbate.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU,  Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M6/6A și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.asociatiagiurgiunord.ro

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected]

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6/6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Președinte,

                                             MARIN ELENA