Apel de selectie M6/6A

data publicarii: 7 martie 2019

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ

Măsura 6/6A  “Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2019
M6/6A: 15.03.2019 – 16.04.2019

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, anunță lansarea, în perioada 15.03.2019 – 16.04.2019, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 6/6A „Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL” 

Data lansării apelului de selecție: 15.03.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 16.04.2019, ora 13.00

Beneficiari eligibili:

  • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)

Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din județul Giurgiu: comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari

Fondurile disponibile pentru Măsura 6/6A: 200.000,00 Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 6/6A: 200.000,00 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 euro;

Suma totală alocată măsurii M 6/6A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 200.000,00 Euro.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU,  Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M6/6A și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.asociatiagiurgiunord.ro

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected]

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M6/6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Președinte,

MARIN ELENA

Apel de selectie M5/6B

data publicarii: 7 martie 2019

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ

M 5/6B Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale

Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: nr.1/2019

M5/6B: 15.03.2019 – 16.04.2019      

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord anunță lansarea, în perioada 15.03.2019 – 16.04.2019, a apelului de selecție a proiectelor pentru măsura: M5/6B „Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale”

Data lansării apelului de selecție: 15.03.2019

Data limită de depunere a proiectelor: 16.04.2019, ora 13.00  

Beneficiari eligibili:

  • autorități publice locale și asociațiile acestora;
  • unități de cult conform legislației naționale în vigoare;
  • ONG-uri. 

Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale (comune): comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari din județul Giurgiu. 

Fondurile disponibile pentru Măsura 5/6B: 559.010,88 Euro.

Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura 5/6B: 559.010,88 Euro.

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect:

– 100.000,00 Euro.

Suma totală alocată măsurii M 5/6B, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR este în valoare de 559.010,88  Euro.

Data limită de depunere a proiectelor:  16.04.2019, ora 13.00

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU,  Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00.

Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M5/6B și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.asociatiagiurgiunord.ro

Datele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: [email protected]

Toate informațiile detaliate, aferente măsurii M5/6B lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.

Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Președinte,

MARIN ELENA