Parteneriatul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord este format din următorii parteneri: Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului, Comuna Bucşani, Comuna Buturugeni, Comuna Clejani, Comuna Crevedia Mare, Comuna Grădinari, SC Miorod SRL, SC Agro & Fishing Măgura SRL, SC Popasul Neajlovului SRL, Ioan Aurelia Cristina PFA, Constantin Cristian PFA, Stănilă Marius Dan PFA, SC Dumir Prod SRL, SC Agro Bragadiru Trade SRL, SC Lustina Vision Construct SRL, SC Agroflor SRL,SC Stzle Construct SRL, SC Impex Nicolas SRL, Cabinet Medical Veterinar Dogaru V. Marius, Persoană fizică Marin Elena şi Asociaţia “Implică-te pentru viitor”.

Din cei 21 parteneri 6 reprezintă sectorul public (28,57 %) , 14 sectorul privat (66,67%) și 1 persoană fizică (4,76%). Cei 6 parteneri publici sunt: Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi ProtecţiaMediului, Comuna Bucşani, Comuna Buturugeni, Comuna Clejani, Comuna Crevedia Mare şi ComunaGrădinari. Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului este instituţie publică, cu personalitate juridică proprie, cu atribuţii şi responsabilităţi în dezvoltarea rurală şi protecţia mediului la nivelul judeţului Giurgiu. Ea are deschis un birou de lucru pe teritoriul partenerietului GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord, în comuna Clejani. Este şi solicitantul pentru prezentul proiect având personalul calificat necesar şi resursele financiare pentru implementarea lui. Cele 5 comune sunt deasemenea parteneri publici reprezentativi pentru teritoriu, cunoscând cel mai bine nevoile şi problemele din teritoriul GAL atât cele legate de infrastructură cât şi serviciile către populaţie.

Reprezentarea privată în parteneriat este formată din 9 societăţi comerciale cu răspundere limitată ,3 persoane fizice autorizate, 1 cabinet medical şi o asociaţie de tineri ce are ca scop apărarea drepturilor şi reprezentarea intereselor tinerilor. Domeniile de activitate ale  partenerilor privați sunt cele mai reprezentative pentru zonă: 7 agricultura, 2 construcţii, 1 închirieri, 1 comerț, 1 servicii medicale şi 1 pescuit

Singurele entităţi care au sediul social în afara spaţiului eligibil LEADER, dar ambele au punct de lucru/sucursală pe teritoriul GAL, sunt Direcţia Judeţeană de Dezvoltare Rurală şi Protecţia Mediului şi Asociaţia “Implică-te pentru viitor”.

După cum reiese din scurta prezentare a parteneriatului la constituirea GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord s-a avut în vedere reprezentarea tuturor sectoarelor de interes (sectorul public, sectorul privat şi societatea civilă) dar şi a domeniilor de activitate reprezentative pentru zonă: dezvoltare rurală, agricultură, mediu, IMM, tineri, social.