Calendarul estimativ de activităţi pentru implementarea SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord este următorul:

Acţiunea 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8 Sem 9 Sem 10 Sem 11 Sem 12 Sem 13 Sem 14 Sem 15 Sem 16
Depunere SDL  x
Constituire juridică GAL x
Semnare Decizie finanţare x
Întocmire Ghiduri proceduri x x x x x x
Întocmire Manuale proceduri x x x x x x
Animare teritoriu x x x x x x x x x x x x x x x
Apeluri de selecţie x x x x x x x x x x x x x x x
Evaluarea proiectelor primite x x x x x x x x x x x x x x x
Selectarea proiectelor x x x x x x x x x x x x x x x
Monitorizarea proiectelor x x x x x x x x x x x x x x

Responsabili pentru implementarea acţiunilor prevăzute în SDL sunt:

Acţiunea Responsabili
Depunere SDL Parteneri
Constituire juridică GAL Parteneri
Semnare Decizie finanţare Parteneri
Întocmire Ghiduri proceduri Personal angajat/Parteneri
Întocmire Manuale proceduri Personal angajat/Parteneri
Animare teritoriu Personal angajat/Parteneri
Apeluri de selecţie Personal angajat
Evaluarea proiectelor primite Personal angajat/Servicii externalizate
Selectarea proiectelor Parteneri
Monitorizarea proiectelor Personal angajat/Parteneri

Resursele financiare vor fi asigurate de către parteneri prin cotizaţii şi împrumuturi urmând să fie decontate în momentul în care acest lucru va fi posibil. De asemenea se are în vedere şi obţinerea avansului pentru funcţionarea GAL. Bugetul alocat costurilor defuncţionare este de 20% din valoarea SDL.

În privinţa resurselor materiale ele vor fi pentru început puse la dispoziţie de către parteneri sau de către personalul angajat iar pe parcurs, în funcţie de bugetul disponibil, se va achiziţiona strictul necesar pentru buna funcţionare a GAL-ului.

Având în vedere că GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord a prevăzut în strategie şi o măsură de infrastructură socială se are în vedere lansarea acesteia cu prioritate.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?