Calendarul estimativ de activităţi pentru implementarea SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord este următorul:

Acţiunea20162017201820192020202120222023
Sem 1Sem 2Sem 3Sem 4Sem 5Sem 6Sem 7Sem 8Sem 9Sem 10Sem 11Sem 12Sem 13Sem 14Sem 15Sem 16
Depunere SDL x
Constituire juridică GALx
Semnare Decizie finanţarex
Întocmire Ghiduri procedurixxxxxx
Întocmire Manuale procedurixxxxxx
Animare teritoriuxxxxxxxxxxxxxxx
Apeluri de selecţiexxxxxxxxxxxxxxx
Evaluarea proiectelor primitexxxxxxxxxxxxxxx
Selectarea proiectelorxxxxxxxxxxxxxxx
Monitorizarea proiectelorxxxxxxxxxxxxxx

Responsabili pentru implementarea acţiunilor prevăzute în SDL sunt:

AcţiuneaResponsabili
Depunere SDLParteneri
Constituire juridică GALParteneri
Semnare Decizie finanţareParteneri
Întocmire Ghiduri proceduriPersonal angajat/Parteneri
Întocmire Manuale proceduriPersonal angajat/Parteneri
Animare teritoriuPersonal angajat/Parteneri
Apeluri de selecţiePersonal angajat
Evaluarea proiectelor primitePersonal angajat/Servicii externalizate
Selectarea proiectelorParteneri
Monitorizarea proiectelorPersonal angajat/Parteneri

Resursele financiare vor fi asigurate de către parteneri prin cotizaţii şi împrumuturi urmând să fie decontate în momentul în care acest lucru va fi posibil. De asemenea se are în vedere şi obţinerea avansului pentru funcţionarea GAL. Bugetul alocat costurilor defuncţionare este de 20% din valoarea SDL.

În privinţa resurselor materiale ele vor fi pentru început puse la dispoziţie de către parteneri sau de către personalul angajat iar pe parcurs, în funcţie de bugetul disponibil, se va achiziţiona strictul necesar pentru buna funcţionare a GAL-ului.

Având în vedere că GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord a prevăzut în strategie şi o măsură de infrastructură socială se are în vedere lansarea acesteia cu prioritate.