În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, pe lângă echipa de proiect și firma de consultanță care a întocmit SDL, un rol foarte important l-au avut comunitățile locale din teritoriul GAL care au fost implicate pe tot parcursul elaborări acestei strategii.

Implicarea comunităților locale în elaborarea strategiei s-a făcut prin următoarele acțiuni:

  •  S-au realizat 5 acțiuni de animare câte una în fiecare comună din teritoriul GAL astfel: 1) În data de 26.01.2016 la Primăria Comunei Bucșani unde au participat 10 persoane. 2) În data de 27.01.2016, la Primăria Comunei Crevedia Mare. Au participat 10 persoane. 3) În data de 28.01.2016, la Primăria Comunei Buturugeni. Număr de participanți-10 persoane. În data de 29.01.2016 la Primăria Comunei Clejani. Număr de participanți-10 persoane. 5) În data de 01.02.2016 la Primăria Comunei Grădinari. Număr de participanți-10 persoane.
  • 5 acțiuni de consultare câte una în fiecare comună din teritoriul GAL astfel: 1) În data de 08.02.2016 la Primăria Comunei Bucșani. Nr. de participanți- 10 persoane ce au completat fiecare cate un chestionar. 2) În data de 09.02.2016 la Primăria Comunei Crevedia Mare unde au participat 10 persoane ce au completat fiecare cate un chestionar. 3) În data de 10.02.2016 la Primăria Comunei Buturugeni. Număr de participanți- 10 persoane ce au completat fiecare cate un chestionar. 4) În data de 11.02.2016 la Primăria Comunei Clejani. Număr de participanți- 10 persoane ce au completat fiecare cate un chestionar. 5) În data de 12.02.2016 la Primăria Comunei Grădinari. Număr de participanți- 10 persoane ce au completat fiecare cate un chestionar.
  • 3 Întâlniri grupuri de lucru cu partenerii astfel: 1) În data de 24.02.2016 la Școala Comunei Clejani. Au participat 17 persoane – 13 parteneri, un reprezentant de la firma de consultanță si 3 persoane din echipa de implementare. 2) În data de 29.02.2016 la Primăria Comunei Crevedia Mare. Număr de participanți- 17 persoane – 13 parteneri, un reprezentant de la firma de consultanță si 3 persoane din echipa de implementare. 3) În data de 29.02.2016 la Primăria Comunei Grădinari. Număr de participanți-17 persoane – 13 parteneri, un reprezentant de la firma de consultanță si 3 persoane din echipa de implementare.
  • 5 Acțiuni de informare astfel: 1) În data de 07.03.2016 la Primăria Comunei Bucșani. Număr de participanți-15 persoane. 2) În data de 08.03.2016 la Primăria Comunei Crevedia Mare. Număr de participanți- 15 persoane. 3) În data de 09.03.2016 la Primăria Comunei Buturugeni. Număr de participanți-15 persoane. 4) În data de 10.03.2016 la Primăria Comunei Clejani. Număr de participanți-15 persoane. 5) În data de 11.03.2016 la Primăria Comunei Grădinari. Număr de participanți-15 persoane.
  • În perioada Decembrie 2015- Aprilie 2016 s-a elaborat Strategia de Dezvoltare Locală, concomitent cu acțiunile descrise mai sus, în strânsă legătură cu nevoile identificate în urma acestor acțiuni dar și cu analiza teritoriului realizată pe baza datelor statistice existente.

Documentele justificative constituie Anexa 6 la prezenta strategie.

În toate aceste etape s-a asigurat promovarea egalității dintre bărbați și femei și a integrării de gen, cât și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.