Pentru evitarea posibilelor conflicte de interese fiecare persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor în oricare etapă (conformitate, eligibilitate, evaluare tehnică și financiară, selecție) va da o Declarație pe propria răspundere că nu este angajată în nici un fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect sau nu are interese profesionale sau personale în proiect. Persoanele care au astfel de legături sau interese cu un proiect nu vor participa la evaluarea sau selecția respectivului proiect.

Pentru a garanta transparența în procesul decizional și pentru a evita orice potențial conflict de interese, în manualul de proceduri va exista o separare adecvată a responsabilităților.