CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)

În momentul întocmiri Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) aGAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord s-a avut în vedere corelarea acesteia cu strategiile relevante pentru teritoriu şi anume: cele 5…

Continue Reading