CAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale

Pentru evitarea posibilelor conflicte de interese fiecare persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor în oricare etapă (conformitate, eligibilitate, evaluare tehnică și financiară, selecție) va da o…

Continue ReadingCAPITOLUL XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale

CAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Imediat ce Strategia de Dezvoltare Locală va fi aprobată GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord va începe implementarea ei prin întocmirea ghidurilor si  metodologiei de verificare aferente fiecărei măsuri…

Continue ReadingCAPITOLUL XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

CAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

În elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, pe lângă echipa de proiect și firma de consultanță care a întocmit SDL, un rol foarte…

Continue ReadingCAPITOLUL VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

CAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)

În momentul întocmiri Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) aGAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord s-a avut în vedere corelarea acesteia cu strategiile relevante pentru teritoriu şi anume: cele 5…

Continue ReadingCAPITOLUL VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)

CAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție

Obiectivele, prioritățile, domeniile de intervenție și masurile prezentate în acest capitol sunt rezultatul consultări între toți partenerii relevanți (publici, privați, ONG) din teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord…

Continue ReadingCAPITOLUL IV: Obiective, priorități și domenii de intervenție