COMUNICAT DE PRESĂ

Grupul de Acțiune Locală Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord, Județul Giurgiu, care implementeazã CONTRACTUL DE FINANȚARE SUBSECVENT NR.1: Nr. C19401220011631910943 / 30.12.2016, în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de animare și funcționare” din cadrul Sub Măsurii 19.4, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), prin finanțarea LEADER, anunță începerea întâlnirilor de animare a teritoriului dedicate publicului interesat asupra activităților și oportunităților oferite de GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord  potențialilor beneficiari, în vederea accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului.

Acțiunea se va desfășura în comuna  Grădinari, în ziua de 27.11.2018, în intervalul orar 14:00-16:00 la sediul Primăriei Grădinari din comuna Grădinari.

Întâlnirile cu caracter public vor fi adresate, în primul rând, populației active din teritoriul GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord, ce dorește să își dezvolte activitățile agricole, zootehnice, meșteșugărești etc. (fermieri, cooperative, grupuri de producători, parteneriate, micro întreprinderi și întreprinderi agricole sau neagricole mici existente sau nou înființate), prin obținerea de fonduri nerambursabile, pe baza criteriilor de eligibilitate specifice fiecărei sesiuni de proiecte ce vor fi lansate. În cadrul activităților vor fi prezentate:

  1. Formarea profesională în domeniul agricol 

Codul Măsurii: M1/1C; Tipul Măsurii: Servicii; Suma alocată: 20962,25 Euro

  1.  Sprijinirea înființării și modernizării de ferme legumicole în spații protejate 

Codul  Măsurii: M2/2A; Tipul Măsurii: Sprijin Forfetar; Suma alocată : 384305,34 Euro

  1.  Sprijinirea constituirii și funcționării formelor associative 

Codul Măsurii: M3/3A; Tipul măsurii: Sprijin Forfetar; Suma alocată: 41924 euro

  1.  Investiții în infrastructura socială 

Codul Măsurii: M4/6B; Tipul măsurii: Investiții; Suma alocată: 111776,28 Euro

  1.  Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale

Codul Măsurii: M5/6B; Tipul măsurii: Investiții;  Suma alocată: 559010,87 Euro
Persoană de contact:

Elena Marin – manager proiect – Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord

Telefon: 0742 141 000