You are currently viewing Dezvoltarea producției apicole în Clejani, sat Podul Doamnei

Denumirea proiectului

  • Dezvoltarea producției apicole în Clejani, sat Podul Doamnei

Descrierea proiectului

  • Achiziția de echipamente în vederea cresterii randamentului si a productivitatii muncii, precum si cresterii productiei activitatii apicole desfasurate de solicitant prin dezvoltarea capacitatilor curente ale acestuia

Obiective

  • Favorizarea competitivității agriculturii în teritoriul ADR Giurgiu Nord;
  • Creșterea numărului de exploatații mici / medii în teritoriul ADR Giurgiu Nord;
  • Creșterea gradului de ocupare a populației, crearea de noi locuri de muncă;

Rezultate

  • achiziție de echipamente moderne pentru exploatația apicolă;
  • crearea unui loc de muncă;

Lecții învățate/ recomandări

  • accesarea prin GAL a programelor cu finanțare europeană
  • posibilitatea finanțării prin axa LEADER
  • folosirea fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltarea activităților economice;