You are currently viewing Dezvoltarea și modernizarea exploatației agricole Vasile Costel-Ninel P.F.A.

Denumirea proiectului

 • Dezvoltarea și modernizarea exploatației agricole Vasile Costel-Ninel P.F.A.

Descrierea proiectului

 • Prin implementarea proiectului exploatația agricolă se va moderniza și se va dezvolta prin achiziția de tehnologii noi, achiziția de echipamente moderne
 • Prin proiect se va achiziționa un solar cu suprafață de 800 mp, instalație de irigat prin picurare, se va îmbunătăți managementul exploatației

Obiective

 • Favorizarea competitivității agriculturii în teritoriul ADR Giurgiu Nord;
 • Creșterea numărului de exploatații mici / medii în teritoriul ADR Giurgiu Nord;
 • Creșterea gradului de ocupare a populației, crearea de noi locuri de muncă;

Rezultate

 • achiziție de echipamente moderne pentru exploatația agricolă;
 • crearea unui loc de muncă;

Lecții învățate/ recomandări

 • accesarea prin GAL a programelor cu finanțare europeană
 • posibilitatea finanțării prin axa LEADER
 • folosirea fondurilor europene nerambursabile pentru dezvoltarea activităților economice;