Formare profesională în domeniul agricol

Tipul măsurii:

Descrierea generală a măsurii

Prin măsura 1 din SDL “Formare profesională în domeniul agricol” se urmăreşte pregătirea profesională a beneficiarilor GAL care aplică pe Măsura 2 din SDL,fermierilor din teritoriul GALastfel încât acesţia să capete sau să aprofundeze cunoştinţele necesare  în domeniul agricol.

Arhive măsură