Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL - versiunea 2020

Tipul măsurii:

Această măsură este inactivă

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ
Măsura 2/2A  “ Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020 M2/2A: 30.10.2020– 30.11.2020
Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, anunță lansarea, în perioada 30.10.2020 – 30.11.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 2/2A „Spriijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL”
  • Data lansării apelului de selecție: 30.10.2020
  • Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2020, ora 13.00
Beneficiari eligibili:
  • Fermierii care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din județul Giurgiu: comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari.
  • Fondurile disponibile pentru Măsura 2/2A: 150.000,00 Euro.
  • Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru Măsura 2/2A: 150.000,00 Euro.
  • Suma nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 15.000,00 Euro.
  • Suma totală alocată Măsurii 2/2A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 210.000,00 Euro.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU,  Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00.Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M2/2A și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.asociatiagiurgiunord.roDatele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare:  sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: gal.gr.nord@gmail.comToate informațiile detaliate, aferente măsurii M2/2A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL. Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu NordPreședinte,CRĂCIUN ELENA

Descrierea generală a măsurii

Prin măsura 2 din SDL “Spriijin pentru dezvoltarea si modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL” GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord răspunde nevoilor de dezvoltare locală din teritoriu prin faptul că se înfiinţează/modernizează un număr de ferme  mici ce aduc valoare adaugată în zonă, creează locuri de muncă şi diminuează migraţia forţei de muncă active (în special a tinerilor) spre zonele urbane sau spre străinătate. Alte exploatații agricole din teritoriul GAL vor putea deveni viabile și vor putea să își valorifice producția obținută la nivel de fermă. Deşi nevoile în zona GAL sunt multe şi diversificate s-a ales această măsură de sprijin deoarece cu o investiţie financiară destul de redusă, pe o suprafaţă de teren relativ mica, se pot obţine profituri considerabile. Deasemenea s-a avut în vedere şi pieţele de desfacere apropiate dar şi schimbările climaterice care nu permit obţinerea de recolte bogate în spaţii neprotejate.

Ghid solicitant, fișă măsură & anexe

Data publicării: 22 octombrie 2020

Descarcă documente: