Sprijinirea constituirii și funcționării formelor asociative

Tipul măsurii:

Această măsură este inactivă

Descrierea generală a măsurii

Măsura M3/3A „Sprijinirea constituirii și funcționării formelor asociative” este introdusă în SDL a GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord în urma analizei SWOT a zonei și a centralizării nevoilor exprimate de cei chestionați.

Arhive măsură