Investiții în infrastructura socială

Tipul măsurii:

Această măsură este inactivă

Descrierea generală a măsurii

Având în vedere analiza SWOT și nevoile identificate în teritoriu în urma acțiunilor de consultare și a întâlnirilor avute s-a considerat necesar și oportun introducerea acestei măsuri în SDL GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord.

Arhive măsură