ARHIVĂ - VERSIUNEA 2020 -
Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL

Tipul măsurii:

Această măsură este inactivă

APELUL DE SELECȚIE VARIANTA SIMPLIFICATĂ
Măsura 6/6A  “Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”
Numărul de referință al sesiunii de selecție a proiectelor: 1/2020 M6/6A: 30.10.2020 – 30.11.2020
Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord, anunță lansarea, în perioada 30.10.2020 – 30.11.2020, a sesiunii de depunere a proiectelor pentru Măsura 6/6A „Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL”
  • Data lansării apelului de selecție: 30.10.2020
  • Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2020, ora 13.00
Beneficiari eligibili:
  • Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderile mici, care își propun activități non-agricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării sprijinului;
  • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii Cererii de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii proiectului(start-ups)
Teritoriul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord acoperă următoarele unități administrativ teritoriale din județul Giurgiu: comuna Bucșani, comuna Buturugeni, comuna Clejani, comuna Crevedia Mare, comuna Grădinari
  • Fondurile disponibile pentru Măsura 6/6A: 150.000,00 Euro.
  • Fondurile disponibile alocate în această sesiune pentru măsura M 6/6A: 150.000,00 Euro.
  • Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect: 50.000 Euro;
  • Suma totală alocată măsurii M 6/6A, conform planului financiar aprobat de DGDR AM PNDR, este în valoare de 150.000,00 Euro.
Locul și intervalul orar în care se pot depune proiecte: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU,  Tel. 0742.141.000, în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar  9:00 – 13:00.Informații detaliate privind accesarea și derularea acestei măsuri sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL pentru măsura  M6/6A și anexele la ghid,  postate pe pagina de internet a GAL:  www.asociatiagiurgiunord.roDatele de contact unde solicitanții pot obține informații suplimentare: sediul Asociației pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu Nord din Comuna CLEJANI, Județul GIURGIU, Tel. 0742.141.000, email: gal.gr.nord@gmail.comToate informațiile detaliate, aferente măsurii M6/6A lansate în cadrul prezentului apel de selecție, sunt disponibile pe suport tipărit la sediul GAL.Asociația pentru Dezvoltare Rurală Giurgiu NordPreședinte,CRĂCIUN ELENA

Descrierea generală a măsurii

Din analiza teritoriului a relevat o slabă dezvoltare a mediului de afaceri, determinată de numărul redus al întreprinderilor existente. O alta amenințare identificată în analiza SWOT și în animarea teritoriului în vederea lansării apelurilor de selecție, a fost capacitate scăzută de a asigura cofinanțarea proiectelor de către potențialii beneficiari, în special pentru acei beneficiari care vor să lanseze un start-up și nu dispun de resurse financiare.