2019

Măsura M2/2A - Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL

Notă M2/2A


data publicarii: 12.12.2019
Perioada apelului de selectie:
10.07-30.09 2019

Raport intermediar de selectie a proiectelor


data publicarii:20.12.2019
Perioada apelului de selectie:
10.07-30.09 2019

Raport de evaluare a proiectelor


data publicarii: 16.10.2019
Perioada apelului de selectie:
10.07-30.09 2019

Măsura M4/6B - Investiții în infrastructura socială

Notă M4/6B


data publicarii: 31.12.2019
Perioada apelului de selectie:
10.07-31.10 2019

Raport de selecție intermediar


data publicarii: 20.12.2019
Perioada apelului de selectie:
10.07-31.10 2019

Raport de evaluare a proiectelor


data publicarii: 28.11.2019
Perioada apelului de selectie:
10.07-31.10 2019

Măsura M5/6B - Sprijinirea comunității în vederea dezvoltării locale în zonele rurale

Raport FINAL de selectie a proiectelor


data publicarii: 09.08.2019
Perioada apelului de selectie:
15.03-15.05 2019

NOTA Masura M5/6B


data publicarii: 09.08.2019
Perioada apelului de selectie:
15.03-15.05 2019

Raport de selectie a proiectelor


data publicarii: 01.08.2019
Perioada apelului de selectie:
15.03-15.05 2019

Raport de evaluare nr. 89


data publicarii: 25.07.2019
Perioada apelului de selectie:
15.03-15.05 2019

Măsura M6/6A - Sprijin pentru crearea de activități neagricole în teritoriul GAL

Nota


data publicarii: 12.12.2019
Perioada apelului de selectie:
15.03-15.08 2019

Raport de selectie a proiectelor


data publicarii: 04.12.2019
Perioada apelului de selectie:
15.03-15.08 2019

Raport de evaluare a proiectelor


data publicarii: 16.10.2019
Perioada apelului de selectie:
15.03-15.08 2019