Sprijin pentru dezvoltarea și modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL

Tipul măsurii:

Descrierea generală a măsurii

Prin măsura 2 din SDL “Spriijin pentru dezvoltarea si modernizarea fermelor mici din teritoriul GAL” GAL Asociația pentru Dezvoltare Rurala Giurgiu Nord răspunde nevoilor de dezvoltare locală din teritoriu prin faptul că se înfiinţează/modernizează un număr de ferme  mici ce aduc valoare adaugată în zonă, creează locuri de muncă şi diminuează migraţia forţei de muncă active (în special a tinerilor) spre zonele urbane sau spre străinătate. Alte exploatații agricole din teritoriul GAL vor putea deveni viabile și vor putea să își valorifice producția obținută la nivel de fermă. Deşi nevoile în zona GAL sunt multe şi diversificate s-a ales această măsură de sprijin deoarece cu o investiţie financiară destul de redusă, pe o suprafaţă de teren relativ mica, se pot obţine profituri considerabile. Deasemenea s-a avut în vedere şi pieţele de desfacere apropiate dar şi schimbările climaterice care nu permit obţinerea de recolte bogate în spaţii neprotejate.

Ghid solicitant, fișă măsură & anexe

Data publicării: 06 aprilie 2024

Descarcă documente: